Wat wordt Woest?  

Woest zal zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen, waarbij de jongeren medeontwikkelaars zullen zijn. Hoe kunnen wij het beste aansluiten bij hun wereld? Hoe kunnen jongeren meester worden van hun eigen leven en talenten? Jongeren geven zelf aan dat ze behoefte hebben aan ‘iets duurzaams’, iets dat blijft; iets dat langer duurt dan een paar festivaldagen, iets waaraan ze kunnen bouwen, zodat ze van nut kunnen zijn voor de samenleving en voor andere jongeren. Ze geven aan dat ze ergens bij willen horen, verbindingen willen leggen, vriendschappen willen smeden, hun talenten willen scherpen, kortom: dat ze perspectief, houvast en een blijvende community zoeken in een wereld vol uitdagingen en onzekerheden.

Actieve cultuurdeelname blijft rode draad 

De onderlegger van Woest blijft de inzet van de verbindende kracht van taal, kunst en cultuur. Stadkamer wil jongeren nieuwsgierig maken en prikkelen, raken en bewust maken. Wie nieuwsgierig is, heeft een natuurlijke drive om te gaan onderzoeken, ontwerpen, creëren, leren, en zo zichzelf te ontwikkelen. Wie geraakt wordt en zich bewust wordt van zichzelf en anderen, wil medeverantwoordelijkheid nemen, in actie komen. Zo bereiden we jongeren voor op hun rol als dragers van de maatschappij van de toekomst.

De waarde van kunst- en cultuurparticipatie is enorm. Wetenschappelijk onderzoek toont een positieve relatie aan tussen actieve cultuurparticipatie en de gezondheid en het welzijn van mensen; jongeren in het bijzonder. Er is, behalve vanuit het onderwijs, ook vanuit zorg en welzijn veel aandacht en interesse voor deze – nu ook via onderzoek bewezen – waarde van kunst- en cultuurparticipatie.

Beweging naar buitenschools 

Dat Woest zich in de toekomst buiten het onderwijsverplichte cultuureducatieaanbod zal gaan bewegen, en zal zoeken naar de verbinding tussen onderwijs en jongerenwerk, lijkt gezien het genoemde onderzoek en de eigen ervaringen binnen Woest, onvermijdelijk. We werken steeds nauwer samen met jongerenorganisaties uit Zwolle, zoals Blauwhaus en Impacter, om jongeren te begeleiden bij het vinden van hun eigen pad. Wanneer er een concept voor Woest is ontwikkeld, gaan we daarmee proefdraaien, om vervolgens met de ervaringen die hieruit voortkomen, het project verder te brengen.

Nieuwsgierig naar hoe Woest er dit jaar uitziet?