OVER WOEST

Woest bestaat uit vier parels aan één ketting; vier festivals met hetzelfde gedachtegoed: het inzetten van taal, kunst en cultuur om jongeren te helpen, een rijker, bewuster en veerkrachtiger mens te worden. Want cognitief leren is slechts één aspect van het leren. Via de ontdekking en ontwikkeling van hun individuele talenten werken we aan de persoonsvorming en identiteitsvorming van jongeren.

De vier festivals van Woest zijn: Het Makersfestival, YEZ, Young Proto en WOEST Impuls; op verschillende data en op verschillende plekken in de stad Zwolle. Stadkamer is aanjager en verbinder van deze vier festivals. Stadkamer biedt via deze Woest-evenementen toekomstperspectieven aan jongeren en professionals in onderwijs, kunst en welzijn.

Wat wil de jongere?  

Want dat is wat jongeren zeggen. Ze geven aan dat ze ergens bij willen horen, verbindingen willen leggen, vriendschappen willen smeden; dat ze perspectief zoeken in een wereld vol uitdagingen. Jongeren leven een offline en online leven tegelijk. Let’s face that. Hoe ontwikkelt het puberbrein zich in de wereld waarin we nu leven, met zijn uitdagingen, gruwelijkheden en zijn schijnbaar oneindige mogelijkheden? En hoe zorgen we daarin voor het welbevinden van jongeren? Hoe combineren we talentontwikkeling, persoonsvorming en digitale vorming in en buiten ons onderwijs en op welke manier zetten we daarbij taal, kunst en cultuur in? Welke kansen en knelpunten liggen er voor ons om de kracht en potentie van al deze werelden te benutten? En welke verantwoordelijkheden vraagt dat van ons als hun begeleiders?

Waar staat Woest voor 

Woest staat voor de verbindende kracht van taal, kunst en cultuur. Stadkamer wil jongeren nieuwsgierig maken en prikkelen, raken en bewust maken. Wie nieuwsgierig is heeft een natuurlijke drive om te gaan onderzoeken, ontwerpen, creëren, leren, en zo zichzelf te ontwikkelen. Wie geraakt wordt en zich bewust wordt van zichzelf en anderen, wil medeverantwoordelijkheid nemen, in actie komen. Zo bereiden we jongeren voor op hun rol als dragers van de maatschappij van de toekomst.

Experimenteren, klooien en vooral: zelf doen

Elk festival van Woest pakt het weer anders aan, maar ‘zelf doen’ is steeds het credo. In alle Woest-evenementen willen we jongeren het gevoel geven dat ze perspectief hebben in deze wereld. Maar ook dat het uit henzelf moet komen, en dat ze dat kúnnen. De jongeren en volwassenen die de Woestfestivals bezoeken, leren skills die ze niet hadden, zien nieuwe performances, ontdekken nieuwe talenten van zichzelf en experimenteren met van alles. Spelen is het credo. Want wie speelt, ontdekt; wie speelt, leert vallen en weer opstaan; wie speelt, maakt contact, met anderen en met zichzelf. De festivals van Woest zetten kunst, verwondering en ‘zelf doen’ in om de nieuwsgierigheid te voeden en de verbeelding aan te zetten. Daaruit volgt natuurlijkerwijs het leren. Sociale soepelheid, het ontdekken van je vaardigheden, het aangeven van je eigen grenzen, jezelf durven uiten en een ander durven te ontmoeten; zulke belangrijke onderwerpen komen ‘als vanzelf’ voorbij tijdens de Woest-evenementen.

Makersfestival VO-tweedaagse

14 en 15 maart 2024 – Oude Philipsterrein

Festival voor vo-leerlingen om de veelzijdigheid van techniek te ontdekken via het thema Meesterschap. Crossover van innovatieve technieken, oude ambachten, kunst en cultuur. Leerlingen gaan experimenteren, onderzoeken en ervaring opdoen in een technisch en cultureel maakproces. Het gemaakte wordt getoond op het openbare Makersfestival zaterdag 16 maart.

YEZ (Young Experience Zwolle)

29 en 30 mei 2024 – Spoorzone

Kunst- en cultuurfestival vol actieve, kunstzinnige en culturele experiences waarin leerlingen kunnen werken aan hun persoonlijke meesterschap. Samenwerking met VO-scholen uit Zwolle en de regio. YEZ werkt voor haar experiences samen met amateurkunstclubs en verenigingen, zodat jongeren hun ontdekte talenten direct een vervolg kunnen geven.

Young Proto

26 juni 2024 – Spoorzone

Bruisend festival vol creativiteit en innovatie, waarbij vo-leerlingen workshops krijgen van professionals en studenten van creatieve en artistieke mbo’s en hbo’s uit Zwolle. De deelnemers ervaren uit eerste hand, en van leeftijdgenoten, wat zij op deze scholen kunnen leren. Zo is Young Proto een stimulans en verkenning voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

WOEST Impuls

26 juni 2024 – Spoorzone

Avondfestival voor het onderwijs. Een display van vernieuwing in het veld van cultuureducatie. Docenten, jongerenwerkers, kunstenaars en anderen die met jongeren werken, kunnen zich laten inspireren door eigenzinnige denkers en doeners met een verfrissende visie.