Waar staan we voor?

WOEST is uitgegroeid tot het grootste cultuureducatiefestival van Nederland en is inmiddels meer dan een festival.

WOEST is de aanjager van vernieuwing in het cultuuronderwijs met kunst als uitgangspunt. Want kunst zorgt ervoor dat we onze verbeelding aanwakkeren. Dat we werelden bedenken die er nog niet zijn. We zeggen wel eens: bij WOEST heerst een gezonde chaos! Hier mag jij creëren door aan te klooien, door te proberen en door fouten te maken en bovenal door te ontdekken waar jouw talenten liggen.

Waar gaan we voor?

WOEST gelooft dat jij individuele kwaliteiten en talenten hebt en dat jij mag leren vanuit jouw intrinsieke leervraag en de regie hebt over jouw creatieve leerproces.

WOEST ontwikkelt samen met jou en alle partners innovatief en kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, zowel binnen als buiten school.

WOEST deelt de overtuiging dat cultuuronderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden en persoonsvorming van jongeren.

WOEST biedt een plek voor experiment en zet zich in voor duurzame
samenwerkingen.

Wat bereiken we?

‘verbeeldingskracht is de sleutel naar vernieuwing’