wat is woest?

Woest bestaat uit vier parels aan één ketting; vier festivals met hetzelfde gedachtegoed: het inzetten van taal, kunst en cultuur om jongeren te helpen, een rijker, bewuster en veerkrachtiger mens te worden. Want cognitief leren is slechts één aspect van het leren. Via de ontdekking en ontwikkeling van hun individuele talenten werken we aan de persoonsvorming en identiteitsvorming van jongeren. Lees meer.

De vier festivals van Woest zijn: Het Makersfestival, YEZ, Young Proto en WOEST Impuls; op verschillende data en op verschillende plekken in de stad Zwolle. Stadkamer is aanjager en verbinder van deze vier festivals. Stadkamer biedt via deze Woest-evenementen toekomstperspectieven aan jongeren en professionals in onderwijs, kunst en welzijn.

Makersfestival VO-tweedaagse – 14 en 15 maart 2024 – Oude Philipsterrein
Festival voor vo-leerlingen om de veelzijdigheid van techniek te ontdekken via het thema Meesterschap. Crossover van innovatieve technieken, oude ambachten, kunst en cultuur. Leerlingen gaan experimenteren, onderzoeken en ervaring opdoen in een technisch en cultureel maakproces. Het gemaakte wordt getoond op het openbare Makersfestival zaterdag 16 maart.

YEZ (Young Experience Zwolle) – 29 en 30 mei 2024 – Spoorzone
Kunst- en cultuurfestival vol actieve, kunstzinnige en culturele experiences waarin leerlingen kunnen werken aan hun persoonlijke meesterschap. Samenwerking met VO-scholen uit Zwolle en de regio. YEZ werkt voor haar experiences samen met amateurkunstclubs en verenigingen, zodat jongeren hun ontdekte talenten direct een vervolg kunnen geven.

Young Proto – 26 juni 2024 – Spoorzone
Bruisend festival vol creativiteit en innovatie, waarbij vo-leerlingen workshops krijgen van professionals en studenten van creatieve en artistieke mbo’s en hbo’s uit Zwolle. De deelnemers ervaren uit eerste hand, en van leeftijdgenoten, wat zij op deze scholen kunnen leren. Zo is Young Proto een stimulans en verkenning voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

WOEST Impuls – 26 juni 2024 – Spoorzone
Avondfestival voor het onderwijs. Een display van vernieuwing in het veld van cultuureducatie. Docenten, jongerenwerkers, kunstenaars en anderen die met jongeren werken, kunnen zich laten inspireren door eigenzinnige denkers en doeners met een verfrissende visie.

sfeerimpressie